Outdoor Wireless Base Station 5GHz 300Mbps WBS510

Còn hàng

2.875.000 VNĐ

- Outdoor 5GHz 300Mbps Wireless Base Station

- Qualcomm, up to 30dBm, 2T2R, 5Ghz 802.11b/g/n

- 2 external antenna interfaces,

- 1 LAN 10/100Mbps & 1 LAN 10/100/1000Mbps

- Weather proof, Passive PoE

- Support TDMA and  centralized management

- WISP Client Router/AP/AP Client/ Repeater/Bridge mode

Nhận xét về sản phẩm này

Sản phẩm cùng giá

Tính số tiền thanh toán hàng tháng
X
Product Name
Giá: 0 VNĐ
Trả trước:       0 VNĐ
Thời gian trả góp: Tháng
Số tiền trả hàng tháng: 0 VNĐ / Tháng
 

Chấp nhận thanh toán thẻ:

hỗ trợ trực tuyến