checkit

Lịch làm việc

 TIN HỌC CÔNG THÀNH THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC 

 

 
Kể từ ngày 01/06/2017
 
*Từ thứ 2 đến thứ 7:
 
- Giờ làm việc buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
 
- Giờ làm việc buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30;
 
*Chủ nhật nghỉ
 
Trân trọng thông báo.

Chấp nhận thanh toán thẻ:

hỗ trợ trực tuyến